ABD Hazinesi CBDC’nin bankaları sarsabileceğini öne sürüyor

Last Updated on 2 hafta by cryptoevent

Yakın zamanda yapılan bir Hazine araştırmasına göre, bir stablecoin bankacılık sistemini istikrarsızlaştırabilir. Bu, hane halkının mali refahını iyileştirebilir ancak aynı zamanda hane halkını olumsuz yönde etkileyebilecek bir ekonomik krize de yol açabilir.

Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi Finansal Araştırma Ofisi tarafından yapılan bir araştırma, merkez bankalarından veya stabilcoinlerden gelen dijital para birimlerinin ekonomiye entegrasyonunun banka istikrarsızlığına yol açabileceğini ortaya çıkardı. Bu aynı zamanda hane halkının refahını da artıracaktır. Araştırmaya göre dijital para birimleri stres zamanlarında bankalara ciddi zararlar verebiliyor. Bu durum kriz zamanlarında istikrarın azalmasına ve bankaların özsermayelerini kaybetme riskine yol açabilir.

Çalışmanın yazarları, stabilcoin’in (veya CBDC’nin) piyasaya sürülmesinden sonra finansal sistemde teorik olarak istikrarlı bir durum olduğunu düşündüler. Bu, dijital para biriminin kullanıma sunulması nedeniyle bankaya hücum ve aracısız kalma riskini inceleyen önceki çalışmalarla çelişiyor.

Araştırmaya göre banka mevduatları, hanehalkı portföylerindeki dijital para birimleriyle rekabet edebilir. Bankalar mevduat faizlerini artırarak mevduat ve borç verme faiz oranları arasındaki farkı azaltabilirler. Sonuçta bankaların, dijital para birimleri olmadan sahip olacakları özsermayeden daha azını bırakacak.

Bu rekabet kağıt üzerinde hane halkına fayda sağlayacaktır. Ancak dijital para birimi banka mevduatlarından daha iyi performans gösterebilir ve bu aynı haneleri olumsuz yönde etkileyebilir. Çalışma şunu buldu:


“Sonuçlarımız, finansal sürtüşmelerin dijital para birimlerinin potansiyel faydalarını sınırlayabileceğini gösteriyor. Dijital para biriminin optimal seviyesi, rekabetçi bir ortamda piyasaya sürülecek olandan daha düşük olabilir.”

Bu çalışma önemlidir çünkü dijital para birimlerinin potansiyel ekonomik faydalarını vurgulamaktadır. Aynı zamanda bu gelişmekte olan sektörle ilişkili potansiyel riskleri de özetlemektedir.

Coin Insider’ın ilk makalesi ABD Hazinesi CBDC’nin bankaları sarsabileceğini öne sürüyor başlığını taşıyordu