Coinbase förutser marknadsexpansion med potentiellt godkännande av Bitcoin Spot ETF:er

Coinbase

Last Updated on 4 veckor by James Fuller

Coinbase föreslår att introduktionen av spotbitcoinbörshandlade fonder (ETF) i USA skulle kunna bredda investerarbasen för kryptovalutor. Om de godkänns, förväntas dessa ETF:er attrahera nya kategorier av investerare, såsom registrerade investeringsrådgivare (RIA), pensionsfonder och institutioner som traditionellt inte har kunnat delta på kryptomarknaden.

Den potentiella påverkan sträcker sig bortom inflödet av nytt kapital. Enligt David Duong, Coinbases chef för institutionell forskning, har spot-ETF:er kapacitet att lindra restriktioner för stora penningförvaltare och institutioner, vilket underlättar köp och långsiktigt innehav av bitcoin. Detta förväntas i sin tur öka likviditeten och bidra till bättre prisupptäckt för alla aktörer på marknaden.

Dessutom ses etableringen av investeringsinstrument som uppfyller regulatoriska och efterlevnadsstandarder som en inkörsport till nya finansiella produkter. Denna expansion kan leda till en mängd olika kryptoerbjudanden för ackrediterade investerare, vilket potentiellt ökar det totala marknadsvärdet för kryptovalutasektorn med miljarder dollar.

Coinbase föreställer sig att godkännandet av spot-ETF:er kommer att sätta scenen för en mer reglerad kryptomarknad, främja större inkludering och utlösa en avsevärd ökning i efterfrågan. Rapporten betonar också att mot bakgrund av ökande geopolitiska spänningar och ekonomiska osäkerheter är tidpunkten för denna utveckling lämplig. Med störningar på den amerikanska statsobligationsmarknaden och sårbarhet i banksektorn framställs bitcoin som ett tilltalande alternativ inom det traditionella finansiella systemet när 2024 närmar sig.