Centralbanker uppmanas att anamma kryptoeran

bank

Last Updated on 3 månader by cryptoevent

Centralbanker runt om i världen uppmanas att proaktivt anpassa sig till det ständigt föränderliga kryptovalutalandskapet, vilket betonades av Cecilia Skingsley, chefen för innovationshubben vid Bank for International Settlements (BIS). När han talade vid New York Fed-konferensen om Fintech: Artificiell intelligens och digitala tillgångar på Manhattan, betonade Skingsley vikten av att centralbanker anammar tekniska framsteg, inklusive kryptovalutor och tokenisering.

Skingsley lyfte fram det unika tillvägagångssättet hos BIS Innovation Hub, som är dedikerat till att undersöka och undersöka effekten av framväxande teknologier på centralbanksverksamhet. Till skillnad från andra institutioner, engagerar Innovation Hub aktivt framväxande teknologier, såsom kryptovalutor, och delar öppet sina resultat med det globala samhället. Skingsley uttryckte sin stolthet över Innovation Hubs projektportfölj, som skilde den från liknande initiativ.

I sin senaste rapport med titeln ”BIS Blueprint for the Future Monetary System”, underströk BIS-forskare den betydande potentialen med tokenisering för att förbättra effektiviteten och transparensen på finansmarknaderna. Men rapporten väckte också frågor om det aktuella värdet av kryptovalutor i sig.

Löftet om tokenisering och kryptons begränsningar

Rapporten erkände att kryptovalutor och decentraliserad finans (DeFi) har gett en inblick i potentialen för tokenisering. Ändå kritiserade den kryptovalutor som ett felaktigt system som inte kan ta rollen som framtidens pengar. Trots dessa reservationer betonade Skingsley vikten av att centralbanker förbereder sig för en tokeniserad framtid.

SEC:s roll i kryptoreglering

I en relaterad utveckling uttryckte Paradigm, ett framstående kryptoinvesteringsföretag, oro angående US Securities and Exchange Commissions (SEC) tillvägagångssätt för kryptoreglering. Paradigm uttryckte sin oro i en amicus brief som lämnades in i SEC:s stämningsansökan mot Binance, en stor kryptovalutabörs.

Paradigms brief belyste de potentiella konsekvenserna av SEC:s strikta hållning mot krypto och varnade för att den skulle kunna sträcka sig till andra tillgångsmarknader utanför SEC:s jurisdiktion. Företaget hävdade att SEC:s tolkning av värdepapperslagar kan hämma utvecklingen av kryptoteknologi i USA och störa andra betydande marknader.

När finansvärlden brottas med de transformativa effekterna av digitala tillgångar och tokenisering, blir uppmaningarna till centralbankerna att förbli vaksamma och anpassa sig till detta snabbt föränderliga landskap allt mer framträdande. Skingsleys budskap är tydligt: ​​beredskap är nyckeln till att navigera i den digitala framtidens terräng.