Är XRPs tillväxt äkta eller illusorisk? Granska likvidationsdata

XRP growth

Last Updated on 6 dagar by cryptoevent

XRP, den digitala valutan förknippad med Ripple Labs, har nyligen väckt stor uppmärksamhet på grund av dess stigande pris. Det finns dock indikationer på att spänningen kring dess prestanda kan vara överskattad, eftersom marknadsdata berättar en annan historia.

Trots en gynnsam rättslig dom och en dedikerad community verkar XRP kämpa för att inspirera samma nivå av förtroende som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) bland investerare.

Likvidationsdata från CoinGlass har avslöjat att under de senaste 24 timmarna har cirka 4,20 miljoner USD av XRP likviderats. Det som är spännande är att korta positioner stod för bara 66,13 000 USD i förluster, medan långhandlare noterade en betydande förlust på 2,09 miljoner USD.

Likvidationsdata väcker frågor om XRP:s prisrally

Dessa data understryker det faktum att domaren Analisa Torres nyligen beslutade, som klassificerade XRP som inte ett värdepapper när det handlas på börser, misslyckades med att antända en betydande hausseartad känsla för kryptovalutan.

Att jämföra dessa likvidationsdata med Bitcoin och Ethereum avslöjar en tydlig kontrast, vilket ytterligare tyder på att XRP fortfarande anses vara en mindre lovande digital tillgång. Denna kontrast ställer tvivel på de hausseartade förutsägelser som vissa experter gjort efter den senaste rättsliga domen. Det verkar som om XRP:s tillväxtindikatorer trots sitt starka stöd från samhället inte stämmer överens med den optimism som har omgett det.

XRP är för närvarande prissatt till $0,529 enligt CoinGecko, efter att ha upplevt en 5,0% tillväxt under de senaste 24 timmarna och en sjudagarsrally på 7,4%. Trots dessa vinster är marknadsobservatörer fortfarande försiktiga med myntets långsiktiga potential.

XRP-bana: Olika perspektiv

I en separat rapport antyder ett kontrasterande perspektiv att XRP fortfarande kan uppleva en betydande värdetillväxt. Den här rapporten belyser det faktum att XRP under den utdragna juridiska striden med US Securities and Exchange Commission som började i december 2020 flyttade sitt fokus till utomeuropeiska marknader.

Detta strategiska drag har resulterat i imponerande kundvinster på tillväxtmarknader, där Ripples betalningsplattform har potential att göra en betydande inverkan.

Dessa kundsegrar har banat väg för lovande utveckling, särskilt i projekt relaterade till gränsöverskridande betalningssystem och centralbanks digitala valutor (CBDC). Dessa initiativ har potential att driva det långsiktiga värdet av XRP, eftersom de utökar dess användningsfall bortom spekulativ handel.

XRP:s senaste prisuppgång kan ha fångat uppmärksamhet, men skepsis råder fortfarande på marknaden. Medan vissa tror på dess potential för ytterligare tillväxt, tyder nuvarande data och marknadssentiment på att XRP fortfarande står inför utmaningar när det gäller att befästa sin position som en digital valuta på toppnivå.