Czy wzrost XRP jest prawdziwy czy iluzoryczny? Badanie danych likwidacyjnych

XRP growth

Last Updated on 2 tygodnie by cryptoevent

XRP, cyfrowa waluta powiązana z Ripple Labs, zyskała ostatnio duże zainteresowanie ze względu na rosnącą cenę. Wiele jednak wskazuje na to, że podekscytowanie związane z jego wynikami może być przesadzone, ponieważ dane rynkowe mówią co innego.

Pomimo korzystnego orzeczenia prawnego i oddanej społeczności, wydaje się, że XRP ma trudności z wzbudzeniem wśród inwestorów tego samego poziomu zaufania co Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH).

Dane likwidacyjne z CoinGlass ujawniły, że w ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano XRP o wartości około 4,20 miliona dolarów. Intrygujące jest to, że krótkie pozycje spowodowały straty w wysokości zaledwie 66,13 tys. dolarów, podczas gdy inwestorzy zajmujący się pozycjami długimi odnotowali znaczną stratę w wysokości 2,09 mln dolarów.

Dane dotyczące likwidacji rodzą pytania dotyczące wzrostu cen XRP

Dane te podkreślają fakt, że niedawne orzeczenie sędziego Analisy Torres, które sklasyfikowało XRP jako papier wartościowy w przypadku obrotu na giełdach, nie wywołało znaczącego byczego sentymentu do kryptowaluty.

Porównanie tych danych dotyczących likwidacji z danymi dotyczącymi Bitcoina i Ethereum ujawnia wyraźny kontrast, co dodatkowo sugeruje, że XRP jest nadal uważany za mniej obiecujący aktyw cyfrowy. Ten kontrast poddaje w wątpliwość optymistyczne przewidywania niektórych ekspertów po wydaniu niedawnego orzeczenia prawnego. Wydaje się, że pomimo silnego wsparcia społeczności, wskaźniki wzrostu XRP nie pokrywają się z otaczającym go optymizmem.

Według CoinGecko, XRP jest obecnie wycenione na poziomie 0,529 USD, po odnotowaniu wzrostu o 5,0% w ciągu ostatnich 24 godzin i siedmiodniowego wzrostu o 7,4%. Pomimo tych zysków obserwatorzy rynku pozostają ostrożni co do długoterminowego potencjału monety.

Trajektoria XRP: różne perspektywy

W oddzielnym raporcie kontrastująca perspektywa sugeruje, że XRP może w dalszym ciągu odnotować znaczny wzrost wartości. W raporcie tym podkreślono fakt, że podczas przedłużającej się batalii prawnej z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, która rozpoczęła się w grudniu 2020 r., XRP skupiło się na rynkach zagranicznych.

To strategiczne posunięcie zaowocowało imponującymi zwycięstwami klientów na rynkach wschodzących, gdzie platforma płatnicza Ripple może wywrzeć znaczący wpływ.

Zwycięstwa klientów utorowały drogę obiecującemu rozwojowi, szczególnie w projektach związanych z systemami płatności transgranicznych i walutami cyfrowymi banku centralnego (CBDC). Inicjatywy te mogą potencjalnie zwiększyć długoterminową wartość XRP, ponieważ rozszerzają jego zastosowania poza handel spekulacyjny.

Niedawny wzrost cen XRP mógł przyciągnąć uwagę, ale na rynku nadal dominuje sceptycyzm. Choć niektórzy wierzą w jej potencjał dalszego wzrostu, obecne dane i nastroje rynkowe sugerują, że XRP nadal stoi przed wyzwaniami związanymi z umacnianiem swojej pozycji jako czołowej waluty cyfrowej.