De prijsrally van Solana wordt geconfronteerd met onzekerheid, ondanks een wekelijkse stijging van 10%

Solana

Last Updated on 2 weken by cryptoevent

Solana (SOL) kende onlangs een opmerkelijke prijsstijging, maar stuitte op een aanzienlijke wegversperring rond de $25, wat leidde tot een ommekeer na een hertest begin oktober. Ondanks deze tegenslag is het marktsentiment echter relatief positief gebleven, wat op dit moment blijk geeft van veerkracht.

Voor handelaren die SOL op langere termijn in de gaten houden, dreigt onzekerheid over de koersrichting. Momenteel is de SOL bescheiden met 10% gestegen, van $21,5 naar $24,70 in de afgelopen weken, waardoor traders en investeerders zich hebben gaan afvragen wat de mogelijke uitkomsten van het traject van SOL zullen zijn, wat aanleiding geeft tot discussies over bullish of bearish trends en zelfs een mogelijke uitbraak.

Analisten hebben bemoedigende signalen opgemerkt in de prijsgrafiek van SOL, met name de Relative Strength Index (RSI) en de Chaikin Money Flow (CMF), die beide positieve trends hebben laten zien. Deze indicatoren zijn gestaag gestegen, wat wijst op een lovenswaardig herstel van de koopdruk en een toename van de kapitaalinstroom gedurende de afgelopen dagen.

Solana’s positieve indicatoren te midden van onzekerheid

Marktwaarnemers hebben het belang benadrukt van het stevig verankeren van de drempel van $25 als steunniveau, wat de prijs in de nabije toekomst mogelijk richting de $27 zou kunnen drijven. Er zijn echter waarschuwingen geuit, gezien de overboughtstatus van de RSI en de aanhoudende weerstand op $25.

Momenteel handelt SOL volgens CoinGecko op $24,16, met een 24-uurs beweging van 0,0%. De zevendaagse rally bedraagt ​​echter een bemoedigende 9,9%, wat duidt op een zekere mate van prijsbestendigheid in het licht van de uitdagingen.

Door de complexiteit van de prijsdynamiek van SOL toe te voegen, heeft de cryptocurrency ondanks de recente prijsstijging negatieve financieringspercentages gekend. Dit verschil tussen de prijsstijging en het negatieve marktsentiment heeft geleid tot discussies onder beleggers over de duurzaamheid van het huidige opwaartse momentum.

Stopzetting van de dienstverlening door Lido Finance

In een belangrijke ontwikkeling kondigde Lido Finance, een vooraanstaande aanbieder van liquide stakingen, zijn besluit aan om de diensten op het Solana-netwerk de komende maanden geleidelijk af te schaffen. Als het op twee na grootste protocol op de Solana-blockchain en met aanwezigheid in meerdere ketens, waaronder Ethereum, heeft deze stap schokgolven door de cryptocurrency-gemeenschap gestuurd.

De aankondiging had een opmerkelijke impact op Solana’s Total Value Locked (TVL), waar binnen één dag na het nieuws een scherpe daling van $ 100 miljoen te zien was.

Terwijl SOL worstelt met gemengde signalen en deze ontwikkelingen, blijven de onmiddellijke vooruitzichten onzeker. Traders en beleggers houden de komende prijsbewegingen nauwlettend in de gaten en wachten met spanning op verdere marktsignalen en ontwikkelingen die de balans mogelijk zouden kunnen doen doorslaan naar een bullish herstel of een verlengde bearish fase. Hoewel indicatoren wijzen op een mogelijke uitbraak, blijven aanhoudende waarschuwingen over de weerstandsniveaus en het marktsentiment een sfeer van anticipatie en bezorgdheid creëren in de cryptocurrency-gemeenschap.