Centralbanker opfordres til at omfavne kryptoæraen

bank

Last Updated on 3 måneder by cryptoevent

Centralbanker over hele kloden bliver opfordret til proaktivt at tilpasse sig det stadigt udviklende cryptocurrency-landskab, som understreget af Cecilia Skingsley, lederen af ​​Innovation Hub hos Bank for International Settlements (BIS). Skingsley talte på New York Fed-konferencen om Fintech: Artificial Intelligence og Digital Assets på Manhattan og understregede vigtigheden af, at centralbanker omfavner teknologiske fremskridt, herunder kryptovalutaer og tokenisering.

Skingsley fremhævede den unikke tilgang i BIS Innovation Hub, som er dedikeret til at forske i og undersøge virkningen af ​​nye teknologier på centralbankdrift. I modsætning til andre institutioner engagerer Innovation Hub sig aktivt med nye teknologier, såsom kryptovalutaer, og deler åbent sine resultater med det globale samfund. Skingsley udtrykte stolthed over Innovation Hubs projektportefølje og adskilte den fra lignende initiativer.

I deres seneste rapport med titlen “BIS Blueprint for the Future Monetary System” understregede BIS-forskere det betydelige potentiale ved tokenisering i at forbedre effektiviteten og gennemsigtigheden på de finansielle markeder. Rapporten rejste dog også spørgsmål om den aktuelle værdiproposition af kryptovalutaer selv.

Løftet om tokenisering og begrænsningerne af krypto

Rapporten anerkendte, at kryptovalutaer og decentraliseret finansiering (DeFi) har givet et indblik i potentialet ved tokenisering. Ikke desto mindre kritiserede den kryptovalutaer som et mangelfuldt system, der ikke var i stand til at påtage sig rollen som fremtidens penge. På trods af disse forbehold understregede Skingsley vigtigheden af, at centralbankerne forbereder sig på en tokeniseret fremtid.

SEC’s rolle i kryptoregulering

I en relateret udvikling udtrykte Paradigm, et fremtrædende kryptoinvesteringsfirma, bekymringer med hensyn til US Securities and Exchange Commissions (SEC) tilgang til kryptoregulering. Paradigm gav udtryk for sine bekymringer i en amicus brief indgivet i SEC’s retssag mod Binance, en stor cryptocurrency-børs.

Paradigms brief fremhævede de potentielle konsekvenser af SEC’s strenge holdning til krypto og advarede om, at det kunne strække sig til andre aktivmarkeder uden for SEC’s jurisdiktion. Firmaet hævdede, at SEC’s fortolkning af værdipapirlovgivningen kunne hæmme udviklingen af ​​kryptoteknologi i USA og forstyrre andre vigtige markeder.

Efterhånden som den finansielle verden kæmper med den transformative virkning af digitale aktiver og tokenisering, bliver opfordringerne til centralbankerne om at forblive årvågne og tilpasse sig dette hurtigt skiftende landskab stadig mere fremtrædende. Skingsleys budskab er klart: parathed er nøglen til at navigere i den digitale fremtids terræn.